1. 1.
  işletmede üretilen malın veya hizmetin maliyetinin ve satış fiyatlarının belirlenmesi, işletmede giderlerinin kontrolü gibi konuların oluşturduğu muhasebe dalıdır.
  1 ... cell-im
 2. 2.
  bir işletmenin üretim faaliyetlerine ilişkin gerekli maliyet bilgilerini üreten sistemdir.hizmet ve mamulle ilişkin bilgi üretimi maliyet muhasebesinin konusunu oluşturmaktadır. ayrıca lifo ve fifo yöntemini hayatıma sokmuş muhasebe dalıdır.
  2 ... gonulcelen
 3. 3.
  -bugün sınava girmişken hazır tanımı ezberimde var-

  efenim maliyet muhasebesi; işletmenin herhangi bir amaca ulaşmak için katlandığı fedakarlığın parasal ifadesinin, tanımlanması, belgelendirilmesi, kaydedilmesi, yorumlanması, analiz edilmesi ve raporlanıp üst yönetimdeki bilgi kullanıcılarına sunulması sürecidir.
  4 ... shalamar
 4. 4.
  genel muhasebe bilenler için sadece akış tablosunun sıralamasını öğrenerek kolayca içinden çıkılabilecek muhasebe sistemidir.
  2 ... firtina
 5. 5.
  almancası kosten rechnung olan, eğlenceli ama hata affetmeyen derstir.
  2 ... pucca
 6. 6.
  halis hocanın geçen dönem fianlde bir güzellik yaparak herkesin 90 yada 100almasını sağladığı aynı zmnada eğlenceli de olan ders.
  ... buss
 7. 7.
  işletme mühendisliği bölümünün de aldığı ve -bence- bölümle en alakasız derstir.bir o kadar da sıkıcıdır ama kolaylığı sebebiyle pek çok derse tercih edilesidir.
  -1 ... tequila cup
 8. 8.
  üretim işletmelerinde üretimin her aşamasında mamule yüklenen maliyetlerin kontrollü bir şekilde izlenmesini sağlar kendisi.. öyleki bir mamülün 4-5 safhadan geçerek son şeklini alabildiği bir üretim işletmesindeki muhasebecinin ettiği küfürlerin haddi hesabı yoktur..
  1 ... aberrant
 9. 9.
  MAMUL VEYA HiZMETiN BiRiM MALiYETiNi HESAPLAMAK,

  MALiYETLERi VE iŞLETMENiN FAALiYETLERiNi KONTROL ALTINDA TUTMAK,

  iŞLETME FAALiYETLERiNiN PLANLANMASINDA GEREKLi MALiYET BiLGiLERiNi SAĞLAMAK,

  iŞLETME YÖNETiMiNiN ALACAĞI KARARLARA YARDIMCI OLMAK,

  gibi dört amacı vardır...
  1 ... fatal
 10. 10.
  birinci safha maliyet

  ikinci safha maliyet`
  1 ... baz