1. .
    öncelikle mal : boş adam, hıyar manasında kullanılan kelime. aslında tam tercümesi sığır dır.

    mal ın bayrak taşıyıcısı ise boş adamlığı aşmış, bu konuda bir ekol geliştirmiş ve kendi namına almış yürümüş insan evladıdır.

    mal ın önde gidenini nin kuzenidir.
    -2 ... imhotep