1. 1.
    donunu satıp boş fışının içine girmek zorunda kalan zeki kumarbaz da benzer laflar etmişti: beni zekasıyla ütemedi.
    ... monk of monkmountain