1. 1.
  Nüfus: 97.500
  Bulundukları başlıca şehirler :Üsküp, Manastır, Gostivar, Kalkandelen, Ohri, Resne
  Bölgedeki Türk toplulukları bulundukları ülkenin idari yapısına uymaktadırlar. Kosova ve Sancak'ta Türk Demokratik Birliği Hareketi Türkler'i temsil etmektedir.
  Tarihçe

  Makedonya'dan bir çok kavim gelip geçmiştir. Hunlar, Avarlar, Kumanlar,
  Peçenekler ve Osmanlı Türkleri uzun süre bölgede yaşamışlardır.1300 yılından sonra da Anadolu'dan Makedonya'ya çok sayıda Türk göçmen yerleştirilmiştir.1953 yılında, Makedonya'da 203 bin Türk yaşarken bu nüfus bugün 97 bin beşyüze inmiştir.

  Ekonomi

  Makedonya'da Türkler tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşmaktadırlar.

  Siyasi Yapı

  Makedonya'da bugün "Türk Demokratik Birliği" kurulmuş ve bölgede yaşayan
  Türkleri temsil etmektedir. Makedonya'da Türkçe gazete, dergi yayınlanmakta olup, aynı zamanda Türkçe radyo yayınları da yapılmaktadır.

  Eğitim

  Makedonya'da Türkler arasında eğitim Türkçedir. Doğu Makedonya'da dört yıllık Türkçe eğitim alma hakkı vardır. Halen mevcut ilköğretim kurumlarında 264 öğretmen görev yapmaktadır.Gostıvar'da bir genel lise ve bir meslek lisesi ile Kalkandelen'de bir meslek lisesinde Türkçe öğretim yapılmaktadır. Üsküp'te de bir lise'de Türkçe öğretim verilmektedir. Üsküp ve Manastır Üniversitesinde Türklere çok az bir kontenjan ayrılmaktadır. Ülkede ayrıca Türk özel teşebbüsünün açtığı Türk okulları vardır. Makedonya Türkleri bu okullara yoğun ilgi göstermektedir. Ayrıca, Kosova ve Sancak bölgesinde de Türklerin sayısı 2 bine ulaşmıştır. Burada Türkler Türkçe eğitim görmekte olup en çok Priştine kentinde toplanmışlardır. ~http://www.ozturkler.com sitesinden alıntıdır.~
  ... kara hilal
 2. 2.
  makedonlardan görmedikleri asimilasyon politikasını, kendi dindaşları olan arnavutlardan görmekte olan güzide bir türk topluluğudur. şöyle ki makedonya nüfusunun %30'unu oluşturan arnavutlar, makedonlarla yaşadıkları silahlı çatışmaların ardından azınlık hakkı kazanmış ve arnavutça her yerde ikinci dil olarak kullanılır hale gelmiştir. aynı hakkı elde etmek isteyen türkler, boşnaklar ve torbeşler ise arnavut dindaşları tarafından engellenmekte ve makedonyadaki tüm müslümanlar arnavutlaştırılmaya çalışılmaktadırlar..

  tarih boyunca makedonya bölgesinde azınlık olan türkler, osmanlı döneminde anadolu'dan gelen yörük ve türkmenlerin torunlarıdır.. ağız özellikleri kuzeydoğu anadolu (erzurum, trabzon, gümüşhane) ağzına çok benzer, bu da bu ülkedeki türklerin anadolu'nun kuzeydoğu kesiminden gelmiş olabileceği düşüncesini oluşturur.. ancak atatürk'ün de bağlı olduğu bir yörük kesim de vardır, bunlar diğer makedonya türklerinden daha farklı bir ağız özelliğine sahiptirler.
  ... tekyolkemalizm