bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
  1. .
    Cumhuriyet merkezi.
    1 ... sulh
kapat