1. 1.
    Uzun bir kürt ile cima etmekdir.
    -2 ... premium sozluk hesabi