1. 1.
    Terörist yetiştirmekle suçlanan insanların yargılandığı dava.
    ... entry de mi girmiyagh