1. 1.
  marmara üniversitesi ilahiyat fakültesinde tasavvuf profesörü son derece değerli ve entelektüel bir kişilik. (bkz: sufi ve şiir)isimli bir eseri vardır.
  1 ... white pages
 2. 2.
  Mahmud Erol KILIÇ (Prof. Dr.); istanbul'da doğdu. Sırasıyla Hırkaişerîf ilkokulu, Vefa Lisesi ve istanbul Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Ayrıca bazı alimlerden klasik tarzda dersler okudu ve bazı sufi üstadların özel derslerine devam ederek kendini geliştirdi. Yani hem mektepli ve hem de alaylı oldu. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir müddet yurtdışında araştırmalarda bulundu. Lisans sonrası çalışmalarını genel olarak manevî ilimlerde özel olarak da islam Tasavvufu alanında yoğunlaştırdı. 1988'de asistan olarak göreve başladığı islam Felsefesi Anabilim dalında "islam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce" isimli yüksek lisans tezini hazırladı. Türkiye Üniversitelerinde "Tasavvuf Anabilim Dalı"nın kuruluşunun ardından bu anabilim dalında yapılan ilk doktora tezi sayılan "ibn Arabi'de Varlık ve Mertebeleri" isimli tezini savundu. Türkçe ve yabancı dillerde birçok ansiklopedi ve dergilerde sahasıyla ilgili makaleleri yayınlandı. Tasavvuf düşüncesi merkezli uluslararası konferanslarda tebliğler sundu, radyo ve televizyon programlarına katıldı. Türkiye Yazarlar Birliği 2004 yılında Sufi ve Şiir isimli kitabını inceleme-araştırma dalında yılın kitabı seçti. Marmara Üniversitesi Tasavvuf Anabilim Dalı Sistematik Tasavvuf Bilim Dalı Başkanlığı ve istanbul Türk ve islam Eserleri Müzesi başkanlığı yaptı. Merkezi Tahran'da bulunan islam Konferansına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği (iKÖPAB) Genel Sekreterliğine seçildi (2008). Bunun yanı sıra merkezi Oxford’ta bulunan Muhyiddin Ibn Arabi Societynin şeref üyesi, Islamic Manuscript Association(TIMA)'nın da yönetim kurulu başkanıdır. Evli ve iki çocuk babasıdır. ingilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir.

  Eserlerinden Bazıları

  -Sûfi ve Şiir: Osmanlı Sufi Şiirinin Poetikası., insan Yay., 8. bsk. istanbul, 2004.
  - " Evvele Yolculuk", Sufi Yay., istanbul 2009. (Farsçaya "Sefer Be Evvel" adıyla tercüme edildi, Tahran 2011.)
  - islam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce, Arkeoloji ve Sanat Yay., istanbul,2010.
  - Şeyh-i Ekber ibn Arabi Düşüncesine Giriş, Sufi Yay., 3. bsk. istanbul 2010.
  - "Anadolunun Ruhu", 3. bsk., Sufi Yay., istanbul 2011.
  - "Tasavvufa Giriş", Sufi Yay. istanbul 2012 *
  ... lavirentos
 3. 3.
  dün akşam habertürk' de pelin'in programında ilgiyle izlediğim tasavvuf ehli, değerli bilim adamı.
  ... abdulcanbaz07
 4. 4.
  yakın zamanda beyin kanaması geçirmiş tasavvuf ehli.

  allah acil şifalar versin. eserleri ile sıhhati daim olsun.
  1 ... adolf kitler
 5. 5.
  Türk akademisyen. Marmara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Sonradan tasavvuf alanında çalışmalar yapmıştır. Mevlevi bir sufidir. konuşurken insanı rahatlatan bir insandır. En son çıkan kitabı "hayatın satır araları". Muhyiddin ibn arabi üzerine tezler ve kitaplar hazırlamıştır.
  ... feylesofiaa
 6. 6.
  tasavvuf profesörüdür, diplomattır. hala islam işbirliği teşkilatı parlamentolar birliği genel sekreteridir. felsefe, psikoloji, din, dil bilgisiyle insanı hayretler içerisinde bırakacak kadar etkilidir. farsça ve arapça'yı anadili gibi bilir. halveti-uşşakidir, icazeti vardır.

  adının mahmut değil de mahmud olarak yazılmasından yanadır.

  yeni çıkan kitapları;
  (bkz: Mevlana Üzerine Konuşmalar)
  (bkz: Tasavvuf Düşüncesi)
  1 ... metalycra
 7. 7.
  Tasavvuf, kelam, siyaset hakkında ülkemizdeki en bilgili üç- beş kişiden biri.

  Hakkında şöyle bir vlog var.

  http://mahmuderolkilic.blogspot.com.tr/
  2 ... kafamcooguzel