1. 1.
    başlık ve nick uyumu bakımın dan nobele aday niteliğinde .
    -1 ... tiamat