1. 1.
  Türkçesi "Büyük Özgürlükler Sözleşmesi" olup, kralin yetkilerini sinirlayan ilk belge ve demokrasiye atılan ilk adim olması müsebbibiyle mühimdir.
  Içinde bulunduğum vaziyette yapımı manidar olan puzzle'ini; çetin şartlar altinda, 5 günde, 6 eksik parcayla tamamlamis bulunuyorum.
  2 ... findiklidinamitlokumu
 2. 2.
  büyük özgürlükler sözleşmesi.

  nerden aklıma geldiyse deli miyim ne.
  2 -1 ... sarapgibikadin
 3. 3.
  16 nisan itibari ile ülkemizde tezat-ı hür eden uygarlık tarihin ters reenkarnasyonu. bir millet kendi elleriyle kendi ipini bir kişiye teslim etmiştir. bu bugün ip olur yarın klozet sifonu.
  ... onickihavari
 4. 4.
  bugünkü demokrasinin temellerinin atıldığı sözleşmedir.

  büyük özgürlükler sözleşmesi olarak bilinir.

  --spoiler--
  Tarihin ilk yazılı anayasası olan Manga Carta dünyanın özgürlük adına attığı en büyük adımı olarak kabul edilir. Magna Carta, ingiltere Kral’ı John’un (Yurtsuz Kral John), sınırsız yetkilerinden feragat ettiği, hukukun kendi arzularından daha üstün olduğunu kabul ettiği, tarihin akışını değiştiren bir antlaşmadır.
  --spoiler--

  --spoiler--
  Magna Carta'nın En Önemli Maddeleri
  1) Hiç bir özgür insan yürürlükteki yasalara başvurmaksızın, tutuklanamaz, hapsedilemez, mülkü elinden alınamaz, sürülemez, ya da yok edilemez.

  2) Adalet satılamaz, geciktirilemez, hiçbir özgür yurttaş adaletten yoksun bırakılamaz.

  3) Yasalar dışında hiçbir vergi, yüksek rütbeli kilise adamları ile baronlardan oluşan bir kurula danışmadan haiz yoluyla veya zor kullanarak toplanamaz.
  --spoiler--

  --spoiler--

  Magna Carta'nın 39. Maddesi
  Magna Carta 63 maddeden oluşmuştur ve birçok önemli maddesi vardır fakat 39. madde'nin önemi farklıdır. Çünkü 39. madde günümüz hukuk sisteminin temellerini atmıştır.

  39. Madde: “Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak, kanun dışı ilan edilmeyecek, sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır.”

  --spoiler--

  --spoiler--
  Magna Carta’nın Sonuçları
  * Derebeylikler, Kral karşısında daha güçlü duruma gelmiştir.

  * ingiltere bu anlaşma ile parlamenter sisteme geçmiştir.

  * Tarihin en önemli anlaşmalarından biridir, halka verilen özgürlükler kişisel hakları da beraberinde getirmiştir.
  --spoiler--

  --spoiler--
  Tarihi Bir Belge Olarak Magna Carta'nın (Büyük Ferman) Günümüze Ulaşması
  47 adet kopyası yapılan Manga Carta’nın sadece dört kopyası günümüze ulaşabilmiştir.

  1) Kopyalardan biri Sallisburg Katedrali'nde

  2) iki tanesi British Museum’da

  3) Bir tanesi ise Lincoln Katedralin'de bulunmaktadır.

  2015 yılının Şubat ayında Kent Bölgesi Belediyesi (KCC), araştırmacıların belediyeye ait Kent Tarih ve Kütüphane Merkezi'nin (KHLC) arşivinde bir defterin içerisinde Magna Carta'nın orijinal bir kopyasını bulduğunu açıkladı. Magna Carta Projesi'nde araştırmacı olarak görev yapan Sophie Ambler, belgenin 1215 tarihli Magna Carta'nın 13'üncü yüzyıldaki 24'üncü kopyası olduğunu kaydetti.

  --spoiler--
  ... kalemime sinek kondu
 5. 5.
  matta markos luka yuhanna deyince boş bakan tip.
  ... liz queen