1. .
    18.05.2014 tarihi itibariyle soma kömür işletmelerinde bulunan 2 ocak ağzına tuğlayla örülen duvardır. akıllara çok çok soru getirdiği aşikardır. cevaplar ise muammadır.
    1 ... zalahani