1. 0.
    (bkz: din halkın afyonu mudur)
    ... rumeli71