bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  Genetik etmenler: Madde kullanan kişilerin ailelerinde de madde kullanımı sık
  görülmektedir. Yapılan çalışmalarda özellikle alkol bağımlılığının kalıtımsal
  etkenler ile ilişkili olduğu düşünülmüştür. Alkolik ailelerin çocuklarında
  alkolizm görülme oranı da diğer çocuklara göre 3-4 kat artmaktadır. Ancak
  diğer madde kötüye kullanımında ya da bağımlılıklarının gelişiminde kalıtımsal
  etkenlerin rolü üzerine yerince bilgi yoktur. Bu nedenle madde kullanan
  ailelerin çocuklarında da madde kullanımının olmasının nedenlerini genetik
  teorilerle açıklanması tartışma konusudur. Çünkü; aile biçimleri ve aileden
  öğrenme de genetik nedenler dışında ayrı bir etken olduğundan hangi etkenin
  çocuğun madde kullanımına yol açtığı bilinmemektedir. Bu nedenle genetik bir
  kod bulunamadığı takdirde madde kullanmanın kalıtımsal bir durum olduğu
  ileri sürülememektedir.

  Psikolojik etmenler: Bazı kişiler, karşılaştığı sorunlarla başa çıkmakta zorlanır;
  içinde bulunduğu ortama uyum sağlayamaz. Bu kişiler; bağımlı, duygusal
  yönden gelişmemiş, engellenmeye dayanamayan, benlik algısı düşük, sosyal
  fobisi olan, fevri davranışlar, tatminsizlik, ansiyete ve panik durumlarını sık
  yaşayan, içinde bulundukları durumu tahlil yeteneğine ve durumlarını
  değiştirme yetisine sahip olmayan güvensiz kişilerdir. Bu kişiler kendilerine
  rahatsızlık veren olumsuz duygulardan kurtulmak amacıyla madde kullanmaya
  yönelebirler. Psikoseksüel gelişim dönemlerinde özellikle oral dönemde sevgi
  ve güvenin eksik olması nedeniyle yetişkinlik döneminde yaşanılan kaygının
  bastırılabilmesi ve bu duyguyla başa çıkabilmek amacıyla insanın uyuşturucu
  maddelere yöneldiği düşünülmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalarda madde
  bağımlılığıyla kişilik bozuklukları arasında önemli bir ilişki olduğu
  saptanmıştır. En sık; anti sosyal kişilik bozukluğu olmak üzere bağımlı kişilik
  bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu ve pasif agresif kişilik bozukluğu
  madde bağımlılarında sıklıkla rastlanan kişilik bozukluklarıdır.

  Sosyo-kültürel etmenler: Bir toplumda madde kullanımı kabul görüyorsa
  madde o çevrede kolay bulunuyorsa kullanan kişi sayısı artar ve o toplum
  yaşamında bu normal olarak kabul edilir. Kullanmayan bir kişi madde
  kullanmaya başlayarak kullanan kişilerin grubuna girmeye, sosyal kabul ve
  destek görmeye çalışır. Madde kullanımında önemli etkenlerden biriyse kişinin
  yaşamında riskleri göze alıyor ve riskli bir yaşamı tercih ediyor olmasıdır.
  Uyuşturucu madde kullanımını özendiren bazı toplumsal etmenler de vardır.
  Bunlar arasında özellikle tüketim toplumlarında yaygınlaşan günlük streslerden
  haplar ya da ilaçlar yoluyla kurtulma davranışıdır. Bir ilaç alarak sistemin
  getirdiği yüklerden kurtulmaya çalışılmaktadır. Bu ilaçların bir kısmı düzensiz
  ve kontrolsüz alındığında bir süre sonra bağımlılığa neden olabilmektedir.
  Madde kullanımı üzerinde aile ve akran ilişkileri oldukça önemlidir.

  Aile: insan yaşamında ve gelişiminde çok önemlidir. insanın gelişim
  dönemlerinde etkilendiği, sevgi ve güven duygularını geliştirdiği
  kurumdur. Çocukların aile içindeki ilk ilişkileri, daha sonra sağlıklı
  gelişmeleri ve madde kullanımı riskini belirleyen en önemli etmendir.

  Akran ilişkileri: Uyuşturucu ve alkol bağımlıları bu maddeleri
  kullanmaya genellikle genç yaşta başlarlar. Ergenlik döneminde
  arkadaşlar çok önemlidir. Alkol ve madde kullanan arkadaşlar, kişinin ilk
  alkol ve madde kullanımında etkili olmaktadır. Okul başarısızlığı ve
  sosyal beceri yokluğu genci risk altına sokmaktadır. Sigara, alkol ya da
  herhangi bir uyuşturucu bir grup içinde norm olmuşsa veya o grubun
  elemanı olmanın bir şartı gibiyse, gruptaki yerini kaybetme ya da alay
  edilme endişesi gence uyuşturucunun etkilerinden daha korkunç gelir. O
  nedenle madde kullanmaya başlayabilir.
  2 ... salazar slytherin