1. 1.
  iki toplumun da salam sevmesidir.

  (bkz: aytaç salamı)
  (bkz: macar salamı)
  3 ... peyderpey
 2. 2.
  macarların milli yemeği guyaş ın * et sote nin aynısı olması. ayrıca atilla ismide ortak kullanılmaktadır.
  1 ... serander
 3. 3.
  kesinlikle Avrupa Hun Devleti ve efsane kumandan Atilla dır. Macarlar Türk olmadıklarını ama Hun olduklarını iddia ederler, oysa bize tarih dersinde Hun Devletlerinin Türk devleti oldukları ve bu yüzden de Macarların Türk soyu olduğu öğretilmiştir.
  2 ... paradigma
 4. 4.
  macarların kavimler göçü ile orta asya'dan ayrılan türk boylarından biri olması, avrupa hun devleti'nin torunları olması, hristiyanlığı kabul edip slavlaşmaları (bulgarlar, gagavuzlar vs.), türk olduklarını saklamamaları, dünyadaki ilk türkoloji enstitüsünü kurmaları göz önğnde bulundurulduğunda hiç de yadırganmayacak benzerliklerdir. macarlar bir ırk değil, türk ırkının bir boyudur.
  2 ... paleface