1. 1.
    bazı hadiseleri izah etmek için sıkça baş vurduğum sözdür.

    lakin bir yarenimi ziyadesiyle üzmüştür. kendisi bu kelamı kullanmamın ardından beni faşistlikle itham etmiştir. işte kelam şudur:

    Alavere, dalavere, Kürt Mehmet nöbete
    2 ... istanbul hanimefendisi