1. 1.
    Arapça «ismin nedir?» manasında kişilere sorarken «mâ ismuke» kadınlara sorarken «mâ ismuki» şeklinde istimal olunan sual cümlesidir. Kısaca «mesmuk» denildiği de olmaktadır.
    ... saippuakivikauppias