1. 1.
    suphesiz ki önce imam nikahini sorma anlamindadir.

    selam ve duvaa ile.
    1 ... erectof