1. 1.
    MÖ 2920'de Mısır'ın ilk Hanedan Dönemi ardından, MÖ 2575 yani Eski Krallık döneminin başlangıcına kadar olan dönemdir. Bazı mısırbilimciler Üçüncü Hanedanı da bu döneme eklemektedirler.

    (bkz: arkaik dönem)
    ... gozlerinmeyhanesiisback