1. 1.
    Bay jamalin bilmedigi gerçek.
    1 ... templier