1. 1.
    Müzikte iki ses kullanılır: insan sesi ve alet sesi. Bir eser icra edilirken ya tek başına insan sesi veya müzik aletleri kullanılır; çok kere de her ikisinden birden istifade edilir. Her üç halde de insanın hoşuna giden, onun zevk duyduğu ve tesirinde kaldığı ölçülü, belli bir makamda ses çıkarılır. Bu sesler mahiyetine, mevzuuna ve tesirine göre değerlendirilir. Ya insanın ruhuna tesir eder, onda ulvi ve dini hislerin canlanmasına sebep olur; ya da dinlediği bir musiki parçası, nefsine ve süfli hislere hitap ederek yüce hislerin körelmesine sebebiyet verir.

    Müzik konusunda ölçümüz şunlar olmalıdır;

    “Şeriatça bazı savtlar helal, bazıları haram kılınmıştır. Evet, ulvi hüzünleri, Rabbani aşkları hatırlatan sesler helaldir. Yetimhane hüzünleri, nefsani şehevatı tahrik eden sesler haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır.” (işaratü’l-i’câz, s. 78; Sözler, s. 382, 687-688)
    2 ... erva esila