1. 1.
  kuran'daki her bir ayetin; "allah, cennet, cehennem, kalu bela, mahşer, mizan, ahiret, melek, şeytan, cin vb. varlıkları var eden, eşi, benzeri, ortağı olmayan, cezalandırıcı ve ödüllendirici olan, itaat edilen yaratıcıdır " vb. uzun bir önermenin doğruluğunu sınayabilmesi gerekir.

  kuran'daki ayetleri doğrulayamazsa, geçerliliğini gösterdiği argümanla dahi allah'ı savunamaz.

  çünkü geçerliliğini gösterdiği argümandaki öncülün verdiği tanrı tanımı, kuran'ı kerim'de hüküm bildiren yargıların verdiği tanrı tanımı değildir.

  bu ikisi özdeş değil.

  müslüman, deney ve gözlemle yanlışlanabilir, doğrulanabilir, sınanabilir önermelere inanmaz.

  onun inancı, bilimsel bilgi değildir.
  #36980705 :)