1. 1.
    Nerden tutsanız elinizde kalan önerme. Hz. Muhammed in vefatından sonra , müslümanların yaşadığı coğrafya genel itibariyle mutedil ve müreffehtir. Müslümanların sıkıntı yaşadığı dönemler son 150 - 200 yıllık döneme rast gelir. Bu da müslümanların birbirlerinden , kur'an ve sünnetten kopmalarındandır.
    Yalnız şu dönemi ayrı tutmak gerekir ki o da islamiyetin Hicrete kadar geçen ilk 10 yılıdır. Bu 10 yılın da en çileli yılları son 3 yılıdır.
    1 -1 ... lebejola