1. 1.
  kimilerinin övündüğü durumdur. Halbuki kuran bunun övünülecek bir şey olmadığını söylüyor.

  insanların çoğu kâfirdir. (Nahl 83)
  Çoğu fasıktır. (Maide 49)
  Çoğu müşriktir.(Rum 42)
  Çoğu inkârcıdır. (isra 89)
  Çoğu gâfildir. (Yunus 92)
  Çoğu yalancıdır. (Şuara 223)
  Çoğu zanna uyar. (Yunus 36)
  Çoğu nankördür. (Furkan 50)
  Çoğu şükretmez. (Bakara 243)
  Çoğu iman etmez. (Bakara 100)
  Çoğu haktan hoşlanmaz. (Zuhruf 78)
  Çoğu ALLAH’a ortak koşar. (Yusuf 106)
  Çoğu KURAN’dan yüz çevirdi. (Fussilet 4)
  Çoğu akıl etmez, kafası çalışmaz. (Maide 103)
  Çoğu Rızkı ALLAH’ın verdiğinibilmez . (Sebe 36)
  Çoğu Kıyametin geleceğine inanmaz. (Mümin 59)
  Çoğu Ölüleri ALLAH’ın dirilteceğini bilmez. (Nahl 38)
  Çoğu ALLAH’ın mucize yaratabileceğini bilmez. (Enam 37)
  Çoğu Doğru olan dinin Müslümanlık olduğunu bilmez. (Rum 30)
  2 -3 ... bexdever
 2. 2.
  Verdiğin bütün ayetler müşriklerle ilgilidir. Yoksa peygamber devrinde ehli sünnet çıktıda bu ayetler onun üzerine inmedi hadi yallah.
  1 -1 ... ehli sunnet
 3. 3.
  kuranın evrensel bir kitap olduğundan bi haber yazarları gösteren Başlık.
  2 -2 ... bexdever
 4. 4.
  Evrensellikle alakası yoktur nitekim bugün çok sayıda müşrik var. iniş sebebi ile evrenselliği karıştıran ahmak atesitler bir türlü bitmez.
  -1 ... ehli sunnet
 5. 5.
  insanları çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Sadece bu ayet bile yeter.
  1 -1 ... bexdever
 6. 6.
  (bkz: kuran ayetleriyle çelişen hadislere örnekler)

  (bkz: hadisler arasındaki çelişkilere örnekler)

  (bkz: kuran da olmayan 200 hurafe)
  -2 ... lunarliftoff
 7. 7.
  seni diyor işte sana bana hitap ediyor peygambere indi diye sadece peygambere mi hitap edecek ahmak ateist. kuran allahtan başka ilah tanıma diyor. şimdi bunu sadece peygambere mi söylüyor allah, avanak.
  ... ehli sunnet