1. 1.
  müslüman olmayan, eğer tüm dinleri reddediyorsa, dünya üzerinde bulunan 20 si büyük 4000 den fazla din ve mezhebin hepsini, müslüman olan da yine biri hariç hepsini reddediyordur. yani müslüman olmayanın müslüman olandan tek farkı, dünya üzerindeki dinlerden sadece bir dini daha fazla reddediyor olmasıdır.

  müslümanın sorgusuz sualsiz reddettiği, mensuplarının da doğal olarak müslümanlığı reddettiği, yani müslümanla eşit sayıda dini reddeden bazı büyük dinlerse şunlar;

  hristiyanlık
  musevilik
  budizm
  janizm (caynacılık)sihizm
  hinduizm
  şintoizm
  konfüçyüsyanizm
  taoizm
  dürzilik
  zerdüştilik
  sabiiler
  yezidilik
  samirîler
  bahailik
  moonculuk
  tenrikyo
  tanrınınyolutopluluğu
  kadıyanilik
  raelien akımı
  rastafarianizm
  yehova şahitleri
  mormonlar
  unitaryenizm
  adventistler
  pentakostalistler
  kuveykırlar
  süryanilik
  presbiteryenler
  maronîler cizvitler
  kimbanguizm
  metodistlik
  gnostisizm
  voodoo(vudu) dini
  namba dini
  şamanizm
  ga dini
  ainu dini
  aztekler ve tanrıları
  ... sirmasacli kelaynak
 2. 2.
  tek bir fark yoktur birden fazla fark vardır. şimdi onu sıralayacak sayacak değiliz; bırakın peygambercilik oynamayı bu işler size göre değil beyler.
  -1 ... dis guclerin oyunu
 3. 3.
  Müslüman olması ya da olmamasıdır...
  ... mor benekli pembe ucan filler