1. 1.
    yaşam biter porno bitmez diyerek mesailerine emekçi olarak devam ediyorlardır.
    -1 ... monk of monkmountain