1. 1.
  osmanlıcada, müsellesin, zaviyetan-ı dahiletan mecmu’ü 180 derece ve müselles-i mütesaviyü’l- adla, zaviyeleri birbirine müsavi müselles demektir.”
  türkçesi; üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir ve eşkenar üçgen, açıları birbirine eşit üçgen demektir.
  yada;
  “ müsellesin, zaviyetan-ı dahiletan mecmu’ü 180 derece ve müselles-i mütesaviyü’l- adla, zaviyeleri biribirine müsavi müselles demektir.”
  türkçesi; “ üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir ve eşkenar üçgen, açıları birbirine eşit üçgen demektir

  bunları söylebilmek, '' şemsi paşa pasajında sesi büzüşesiceleri'' söylemekten daha zor.
  gelelim konumuza,
  işte burda bir dünya lideri çıkıyor karşımıza,
  1936 yılında geometri kitabını yazarak,terimleri bugün kullandığımız hale getiriyor.
  bu arada ülkesinde yaptığı inkılaplarla sadece türkiye'nin değil, dünyanın gözüde mustafa kemal atatürk'ün üzerindedir. eşsiz lider mustafa kemal atatürk, tüm dünyanın yakından takip ettiği ünlü Time dergisine, 4 yıl arayla 2 kez kapak olur.

  atatürk sadece siyasi ve idari alandaki dehası ile değil, sayısal dünyadaki üstün başarısı ile de karşımıza çıkmış oluyor.

  Osmanlıcası - Atatürk’ün önerdiği

  Bu’ud - boyut

  mekan - uzay

  satıh - yüzey

  kutur - çap

  nısf-ı kutur - yarıçap

  kavis - yay

  muhit-i daire - çember mümâs - teğet

  zâviye - açı

  re’sen mütekabil zâviyeler - ters açılar

  zâviyetan’ı mütabâdiletân-ı dâhiletan - iç ters açılar

  kaaide - taban

  ufkî - yatay

  şâkulî - düşey

  amûd - dikey

  zâviyetân-ı mütevâfıkatân - yöndeş açılar

  va’zîyet - konum

  mustatîl - dikdörtgen

  muhammes - beşgen

  müselles-i mütesâviyü’l-adlâ’ - eşkenar üçgen

  müselles-i mütesâviyü’ssâkeyn -

  ikizkenar üçgen şibh-i

  münharif - yamuk

  mecmû - toplam

  nisbet - oran

  tenasüb - orantı

  mesâha-i sathiyye - alan

  müştak - türev

  müsavi - eşit

  mahrut - koni

  faraziye - varsayı

  hat - çizgi

  mukavves - eğri

  seviye - düzey

  dılı - kenar

  muvazi - paralel-koşut

  menşur - pürüzma

  hattı mail - eğik

  veter - kiriş

  re’s - köşe

  zaviyei hadde - dar açı

  hattı munassıf - açıortay

  muhit - çevre

  kaim zaviyeli müselles - dikey üçgen

  tamamlıyan zaviye - tümey açı

  murabba - kare

  mümaselet - imsiy

  umumi totale - ökül

  küre - yüre
  1 -1 ... tierraylibertad