1. 1.
  hukukun temel kurallarından bir tanesidir.
  müddei yani iddiada bulunan, iddiasını ispat etmekle mükelleftir. (yükümlüdür)
  27.11.2001 tarihinde kabul edilen ve 8.12.2001 tarihinde yayımlanan 4721 sayılı turk medeni kanunu'nun 6.maddesi:
  "Madde 6 - Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. "
  şeklindedir. hukukun bu temel kuralı iç hukukumuzda da bu şekilde mevcuttur.
  2 ... olursem beni sana gomsunler
 2. 2.
  (bkz: ispat yükümlülüğü)
  1 ... zarbut
 3. 3.
  siyasette de kullanılan kelime..
  bu kelimelerle müfteri kelimesini aynı günde peş peşe duyarsanız.
  meclise yakınlarda oturuyor olabilirsiniz demek..
  ... mehmedayaz