1. 1.
    cezalandırma, bir suçun karşılığında ceza verme.
    2 ... vernon sullivan