1. 1.
    Müteahhitlik ile alakası Olmayan yarın çok uyanık olması geren pörsınıl.
    1 ... bik bik