1. 1.
    bir i$letme öğrencisi olarak yakın gelecekte piyasaya sürmeyi dü$ündüğüm dondurmadır. malum insanlar tatminsizlikten $ikayetçi. prozac toplumunda ya$amaya alı$malıyız.
    ... basak burcu errrkegi