1. 1.
  anıtı vardır edirnenin karaağaç semtindedir. inanmayanlar gidip bakabilirler
  4 ... sipermanevra
 2. 2.
  kaderimizi belirlemiştir. inönü tarafından büyük işler başarılmıştır, Ata'mız yanılmamıştır. Misak-ı Millî'den de aşırı taviz verilmemiştir.
  7 -4 ... alcoholica
 3. 3.
  Kurtuluş savaşımızın sonunda, yeni Türk devleti ve diğer imzacı ülkeler arasında yapılan barış antlaşması ile Türkiye tam bağımsızlığını bütün dünyaya kabul ettirmiş oldu. Bugünkü sınırlarımız ile dış ilişkilerimizin bir kısmı da Lozan Barış Antlaşmasına göre saptanmış ve yürütülmektedir.

  20 Kasım 1922'de başlayan ve çok çetin geçen görüşmeler, aradaki bir kesilme döneminden sonra, 24 Temmuz 1923'de sonuçlanarak bu tarihte Antlaşma imzalanmıştır. Daha sonra da TBMM'de 23 Ağustos 1923 günü 340, 341, 342 ve 343 sayılı kanunlarla kabul olunmuş ve böylece hazır bulunan 227 üyeden 213'ünün olumlu oyu ile tasdik olunmuştur. Aynı gün, istanbul ve Boğazlar bölgesindeki müttefik kuvvetleri ve donanmasının çekilmesi istenmiş ve 6 hafta içinde gitmişlerdir.

  Lozan Konferansında Türkiye'yi baş delege olarak, o sırada Dışişleri Bakanı bulunan ismet inönü temsil etmiştir.

  Lozan Barışıyla özet olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır:

  Henüz tespit edilmemiş güney sınırları hariç Türkiye'nin yeni sınırları Milli Misak ile kabul edilen sınırlardı. Türkiye Müttefiklere hiç bir tazminat ödemeyecekti. Kapitülasyonlar kaldırılmıştı. Türkiye'de bulunan yabancılar ve yabancı kurum ve okullar Türk kanunlarına tabi olacaklardı. Yunanistan ile ahali mübadelesinden sonra, Türkiye, halkının büyük çoğunluğunu Türklerin teşkil ettiği mütecanis bir devlet haline gelmişti. Boğazlarda, tam kontrol hakkını kulanmamakla beraber egemenliği ve bağımsızlığı üzerine konulan tehditlerin bir çoğunu kaldırmaya muvaffak olmuştu.

  Lozan'da imzalanmış olan belgelerin dökümü ise şöyledir:

  1. Türkiye ile ingiltere, Fransa, Japonya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya arasında (Barış Andlaşması).

  2. Türkiye ile ingiltere, Fransa, italya, Japonya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Yugoslavya arasında (Boğazların Usulüne Dair Sözleşme),

  3. Türkiye, ingiltere, Fransa, italya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya arasında (Trakya Sınırlarına Dair Sözleme),

  4. Türkiye ile ingiltere, Fransa, italya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya arasında (Ticaret Sözleşmesi),

  5. Türkiye ile ingiltere, Fransa, italya, Japonya, Romanya, Yunanistan arasında (Genel Af ile ilgili Beyanname ve Protokol).

  6. Yunanistan'daki Müslümanların malları hakkında (Yunan Beyannamesi).

  7. Sağlık Sorunlarına Ait Türk Beyannamesi

  8. Adalet işlerinin idaresine ait Türk Beyannamesi

  9. Türkiye, ingiltere, Fransa, italya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya arasında Osmanlı imparatorluğunca verilmiş olan bazı imtiyazlara dair Protokol ve (Türk Beyannamesi),

  10. Türkiye, ingiltere, Fransa, italya, Japonya, Yunanistan, Romanya arasında Lozan'da imza edilen belgelerin bazı hükümetlerine Belçika ve Portekiz'in katılmasına dair Protokol ve (Belçika Beyannamesi) ile (Portekiz Beyannamesi).

  11. Türkiye, ingiltere, Fransa, italya arasında ingiltere, Fransa, italya tarafından işgal edilen Türk arazisinin boşaltılmasına dair Protokol ve (Türk Beyannamesi).

  12. Türkiye, ingiltere, Fransa, italya, Japonya,Yunanistan arasında Karaağaç arazisiyle Bozcaada ve imroz adalarına dair Protokol.

  13. ingiltere, Fransa, italya, Japonya, Yunanistan arasında Yunanistan'daki azınlıkların korunması hakkında başlıca müttefik devletler ile Yunanistan arasında 10.08.1920 gününde yapılmış andlaşması ile Trakya'ya ait olarak aynı devletler arasında aynı günde yapılan andlaşmaya dair Protokol.

  14. Türkiye, ingiltere, Fransa, italya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan arasında, Yugoslavya tarafından Barış Antlaşmasının imzasına dair Protokol.

  15. Türkiye, ingiltere, Fransa, italya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Belçika, Portekiz arasında Lozan Konferansının bitimine ait Belge.

  Barış Andlaşmasının kapsamı içinde olarak Türkiye ile Yunanistan arasındaki Rum ve Türk ahalinin karşılıklı değiştirilmesine dair Andlaşma 30.1.1923'de imzalanmıştır.

  Atatürk, Nutkunda, Mondros Mütarekesinden sonra Müttefik devletlerce Türkiye'ye dört defa barış teklii yapıldığını, ilk üçünü Türk milletini tatmin etmekten çok uzak olduklarını, dördüncü ve son teklifin Lozan Antlaşması ile sonuçlanan görüşmeleri başlattığını belirterek ayrıntılarını vermiş ve Lozanı bir zafer olarak nitelemiştir.
  1 ... lilith
 4. 4.
  Bu antlaşma; Türkiye Cumhuriyeti'nin "siyasi kurucu"antlaşmasıdır.Altını çiziyorum "kurucu belgesi değildir"!!!.Lakin burda da bu yüzden çeşitli hainlik sıfatlarıyla suçlanabilme ihtimalini göz önüne alarak bunu belirtmek isterim.
  Bu antlaşmayla birlikte Türkiye'nin dönem dış politikası "çok taraflı ,realist,aktif bir dış politika"olarak nitelenebilmektedir.
  Antlaşma yapıldığı tarihten itibaren ,günümüze kadar hala lozan dengelerini bozmak amacıyla ,antlaşmanın direk ve dolaylı muhattap devlet ve aktörleri tarafından bozulmak,delinmek ve değiştirilmek tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır ve kalacağı benzemektedir.
  Lozan'a temellik teşkil eden belge ise,ayı zamanda dönemim dış poltikasına rehberlik eden "misak-ı millidir".
  Bu dönemde ise misak-ı milli'nin delindiği tek nokta ingilizlerle muhattap olunan Musul sorunudur.
  Kişisel bir not olarak söylemek isterim ki; Konuyla ilgilenen arkadaşlara ufak bir tavsiyem,Baskın Oran'ın "Türk Dış Politikası"kitabın da ki Lozan ant. bölümünü hap gibi ezberlemek yerine kendi mantık süzgeçlerinden geçirerek yorumlamalarıdır.Lakin "Türkiye Cumhuriyetini kuranların kemiklerini sızlatmakla"suçlanabilme ihtimalleri yok değildir...
  Olmaz olmaz demeyin,olmaz olmaz..
  1 ... poker face
 5. 5.
  18 ocak 1927 tarihinde a.b.d senatosunda antlaşmanın tanınıp tanınmayacağına dair bir oylama yapılmıştır. oylama sonucunda çıkan karar olumsuz yönde olduğu gibi günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir.
  1 ... endustriyel siyah
 6. 6.
  milletin kanıyla kazanılan zaferin pek büyük hissesini düşmana iade eden antlaşma(!).
  4 -9 ... fildisi kule
 7. 7.
  hükümleri yerine getirilmeyen antlaşmadır, kimse sesini çıkarmaz orası ayrı.

  yunan tarafı türk sınırına yakın adaları silahsızlandırmayı kabul etmesine rağmen bugün bu kurala uymamaktadır.

  türk tarafı türk kimliğine sahip azınlıkların dilediği zaman vakıf kurabilme hakkını dondurmuş durumda. cumhuriyet sonrası türkiyede kurulan azınlık vakfı bir elin parmaklarını geçmezken var olan yüzlercesinin üzerine devlet veya üçüncü şahıslar tarafından konulmuştur.
  1 ... hayaser
 8. 8.
  anlaşmanın tam metnine şu adresten ulaşılabilir : http://www.ttk.org.tr/ind...php?Page=Sayfa&No=121
  1 ... cumingsoon
 9. 9.
  39. maddesi şu şekilde olan antlaşmadır: "Herhangi bir Türk uyruğunun, gerek özel gerekse ticaret ilişkilerinde, din, basın ya da her çeşit yayın konularıyla açık toplantılarında, dilediği bir dili kullanmasına karşı hiçbir kısıtlama konulmayacaktır."

  Şu şekilde de 39. maddesine uyulmadığı anlaşılan antlaşmadır: http://www.8sutun.com/node/53932

  (Burada örnekler çoğaltılabilinir herkesin malumu olduğu üzere).

  Bu da Lozan'a nasıl uyulmadığına dair müessesenin ufak bir ikramıdır: http://www.savaskarsitlar...ID=5&ArsivAnaID=27612
  ... karamboldedans
 10. 10.
  türkiye cumhuriyeti'nin varlığını sembolize eden, abd'nin hala imzalamadığı antlaşma. fakat süper bi müttefikiz kendileriyle.

  edit:bu entrynin neden kötülendiğini biri açıklayabilir mi?
  3 -5 ... kasgarli tost