1. 1.
    Uygur moğol Göktürk türkü filan olabilir.
    ... knight of jerusalem