1. 1.
    yine de ikinci olur. çünkü o bir loser dır.
    1 ... erectof