1. 1.
    birbirlerinden haberleri bile olmayan iki bilimadamı, hendrik lorentz ve george francis fitzgerald tarafından gözlemlenen olaydır. buna göre, bir cisim uzayda hereket ederken, hareket yönünün doğrultusundaki boyutlarında kısalma meydana gelir. bu kısalmanın, cismin hızıyla da alakası vardır. bu olay özel görelilik kuramının düşünce deneylerinden biri olan kutuya çubuk sığdırma paradoksu'nun oluşmasına yol açmıştır.
    1 ... ayyash07
  2. 2.
    (bkz: kutuya cubuk sigdirma paradoksu)
    ... goliath