1. 1.
    guzelse hemen lup verilecek bayan kramportördür.

    selam ve duva ile.
    ... erectov