1. 1.
    Hz. Musa’ya verilen levhalarda yazılı ilk emir.

    ''lo tirşah''

    ''Öldürmeyeceksin!''
    ... anti siyonist