1. .
    nesli tükenmek üzere olan bir millet. baltık kıyılarında yaşamaktadırlar. an itabariyle 176 kişi kadarlardır. konuştukları livonca dili fin ugor dil ailesi'ne bağlıdır.
    ... irishstorm