1. 1.
    esas yaşamak anlamında kullanılan "live" sıfatından türetilen; yaşanabilir, sürdürülebilir, idame ettirebilir anlamlarına gelen ingilizce sıfat.
    ... lightsaber