1. 1.
    orjinal:
    "The average number of customers in a system (over some interval) is equal to their average arrival rate, multiplied by their average time in the system."
    türkçe:
    "Bir sistemdeki ortalama müşteri sayısı, bu müşterilerin sisteme ulaşma oranıyla sistemde bulunma zamanlarının ortalamasının çarpımına eşittir."
    ... moso