1. 1.
    az aklı başında olan yazarların kişisel ricasını içeren uyarı cümlesi.
    1 -2 ... habash