1. 1.
  ele aldığı konuları coşkulu ve duygusal bir dille işleyerek okuru heyecanlandıran şiirlerdir. akıldan çok düş gücüne;düşünceden çok duyguya yaslanır. her ulusun ilk şairleri şiirlerini saz eşliğinde söylerlerdi.adını lirden* almaktadır.
  1 ... frozen hopes
 2. 2.
  lirik şiir müzikle olduğu kadar dansla da ilgilidir.eskiden bir düşünceyi veya duyguyu ifade etmek için hareketler kullanılır ve hareketlerin hızı müziğin ritmiyle değişerek şiirin anlatımına katkıda bulunurmuş.
  1 ... logos
 3. 3.
  aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. okurun duygularına, kalbine seslenir. eskiden yunanlılarda ' lir ' denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. tanzimat döneminde de bir saz adı olan ' rebab ' dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. divan edebiyatında gazel, şarkı; halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.
  ... puldüşü
 4. 4.
  hiçbir yerde bulamıyacağınız kendi eserim olan örneği:

  bu ne biçim ağaç?
  altı kaval üstü şişhane.
  bu ne biçim hayat?
  bir taraf cami bir taraf kerhane.
  1 -1 ... coskun373
 5. 5.
  Vuslat, acı, mutluluk, hüzün, dert, neşe, yaşam, ölüm gibi konuların ele alındığı bir şiir türüdür. Geçmiş dönem Yunan edebiyatında ozanlar şiirlerini söylerken Lir isimli bir telli saz kullanmaktaydılar. Günümüzde Lirik isminin buradan geldiği kabul edilmiştir. Lirik şiir heceleri olarak; Lambic, Trochaic, Anapestic, Dactylic gibi Yunan ve Latin vezinleri kabul edilir. Türk Divan, Halk ve Tasavvuf Edebiyatında; Fuzuli, Nedim, Yunus Emre, Karacaoğlan gibi büyük şair ve halk ozanları lirik şiirden faydalanmışlardır.
  ... kemalistmen
 6. 6.
  Epik ve dramatik şiire karşıt olan, duyguların çoşkulu bir dille anlatılması gerektiğini savunan şiir türüdür.
  1 ... erectin
 7. 7.
  Lirik Şiir: Epik ve dramatik şiire karşıt olan, duyguların çoşkulu bir dille anlatılması gerektiğini savunan şiir türüdür.
  ... erectin
 8. 8.
  kaynağı "lir" çalgı aletidir.

  Antik Yunanistan'da Lir'in tanrı Hermes'in bulduğu ve kardeşi tanrı Apollon'a hediye ettiğine inanılırdı. .

  Lir, Hellenistik Dönem'de ozanların ve düşünürlerin sembolüydü bu nedenle de sonradan Lirik düşüncenin çıkış kaynağı olmuştur.
  ... pacc
 9. 9.
  lirik şiirin bir de koro liriği isminde bir alt türü vardır.

  http://www.cesozluk.com/i...Number=0&p=lirik-siir
  ... terminal