1. 1.
    yardım dilediğim yazar kişileridir.

    1 soru soracağım, anlayamadım gitti.
    ... insendies