1. 1.
  keynes e göre para talebi teorisinde para yalnızca mübadele amaçlı değil aynı zamanda ihtiyat ve daha önemlisi spekülasyon amaçlıda talep edilir ama bu teori sıfır opsiyonludur yani insanlar ya para ile tamamen nakitte kalırlar ya da mübadele dışındaki kısımıyla tamamen tahvil alırlar.
  bilindiği gibi faizlerin beklenen düzeyden düşük olması kişiler tarafında faizlerin bir süre sonra yükseleceği ve bu nendenle tahvil fiyatlarının düşeceği beklentisi oluşturur ve bireyler tahvilden kaçar, para talebi artar tersi durumda ise yani faizler yükseldiyse düşeceği umulur ve para talebi azalır.bu durumda keynesin likidite tercihi fonksiyonuna göre düşük faizde spekülasyon nedeniyle para talebi artar yüksek faizde azalır.
  ama faizlerin düşebileceği minimum bir nokta vardır ve bu alt limitin altında kimse tahvil almaya yeltenmez.bu en alt noktaya likidite tuzağı denir.
  3 ... say
 2. 2.
  Ekonomide faiz oranlarının en düşük olduğuna inanılan düzeyinde spekülasyon güdüsüyle para talebinin tam esnek olduğu durumdur. Faiz oranı yüksekken yani tahvil fiyatları düşükken, spekülasyon güdüsüyle para talebi azalmaktadır. Faiz oranı düştükçe yani tahvil fiyatları arttıkça para olarak tutulmak istenir. Faiz oranının öyle bir seviyesi vardır ki bu seviyede artık atıl para talebi tam esneklik kazanır ve likidite tuzağına düşülmüş olur.
  3 ... gonulcelen
 3. 3.
  para talabi faize karşı sonsuz esnektir. yani, faizler düşebileceği minimum seviyeye düşmüş ve bu seviyeden sonra para talebinin duyarlılığı ortadan kalkmıştır.
  2 ... olursaolur
 4. 4.
  para talebinin faiz oranlarına tam duyarlı olduğu durumu ifade etmek üzere, J.M. Keynes tarafından ortaya atılmış bir kavramdır.
  1 ... carriye roxalina
 5. 5.
  keynes tarafından literatüre kazandırılmıs, basit anlamiyla faiz oranlarinin inebiliecegi minimum seviyedir, böyle bir durumda para talebinin faiz esnekliği sonsuz olmuş olacaktir.
  3 ... wad ar yu tolking ebat yu
 6. 6.
  Ekonomide faiz oranlarının en düşük olduğuna inanılan düzeyinde spekülasyon güdüsüyle para talebinin tam esnek olduğu durumdur.Faiz oranı yüksekken yani tahvil fiyatları düşükken, spekülasyon güdüsüyle para talebi azalmaktadır. Faiz oranı düştükçe yani tahvil fiyatları arttıkça para olarak tutulmak istenir. Faiz oranının öyle bir seviyesi vardır ki bu seviyede artık atıl para talebi tam esneklik kazanır ve likidite tuzağına düşülmüş olur.
  1 ... lilith
 7. 7.
  Bu durumda para arzındaki bir artışın faiz oranı ya da gelir üzerinde hiç bir etkisi olmayacaktır. Para politikası işlemez. Yani benim şu an ki durumumla açıklanırsa ; sabit maaşla (para arzı) kredi borçlarını ödeyip , ayrıca bir de para talebini artırıcı bir kız arkadaşımın olduğu düşünülürse bu faiz oranlarıyla beni kim tahvil almaya ikna edebilir.Bu da benim sıkı bir maliye politikasına yönelmeme sebep olur.Anlayacağınız ya bana acil devlet müdahalesi lazım ki düzleğe çıkabileyim ya da kız arkadaşımıza veda edicez ki bunu yapmak çok zor.işte alın size likitide tuzağı.Birde LM eğrisinin full yatay olma durumu var ki onu da unutmamak gerekir.
  2 ... konmarla
 8. 8.
  Tahvil talebinin sıfır, para talebinin sonsuz olduğu durumdur.
  2 ... yuri
 9. 9.
  likidite tuzağında, faiz oranı sabittir, değişmez.
  1 ... ethel
 10. 10.
  hakkındaki eleştirilere bir türlü ulaşamadığım.
  1 ... planimdabuyoktu