1. 1.
  tutum ölçeği hazırlamada ve bu tür ölçüleri puanlamada kullanılan bir yöntem.
  2 ... atipik
 2. 2.
  rensis likert'in geliştirdiği bir tutum ölçeğidir.
  Açık ve tek bir yargı şeklinde sıralanan cümleler, 5'ten 1'e doğru,
  5 - kesinlikle katılıyorum,
  4 - katılıyorum,
  3 - kararsızım / fikrim yok,
  2 - katılmıyorum
  1 - kesinlikle katılmıyorum şeklindeki ifadelerle değerlenir.
  2 ... thor
 3. 3.
  genellikle bir kavramı (faktörü) ölçmek için kullanılan anket sorularını değerlendirmek için geliştirilmiş bir tür eşit aralıklı ölçektir. genellikle beşlisi kullanılsa da bazı araştırmalarda üçlü, yedili ve dokuzlu likert ölçeklerine rastlanabilir.
  ... cemali
 4. 4.
  thustone ölçeğinin uygulama ve analiz hatalarını ortadan kaldirdimak için oluşturulan toplamalı sıralama yöntemidir. beş aşamadan oluşur: birinci aşama, tutumla doğrudan etkili olan ve ya olabileceği yüksek ihtimal olan denekleri kolayca aanlayabileceği bir şekilde sokulur. ikinci asama, bu ifadelerin karşısında kabullülük sıkları işaretlenir. üçüncü aşama, elde edilen cevaplarin şiddet dereceleri hesaplanır. dördüncü aşama, toplam puan elde edilir bunun sonunda önermeler arası. paralellikler belirterek belirlenir. beşinci aşama, diğer önermelerle aynı şeyi ölçmeyen önermeler çıkarılır.
  önermelerin tek anlam taşıması şarttır.
  1 ... ceteris