1. 1.
    Efendi figüranları kudurtur.
    ... kurtcebe noyan