1. 1.
    insan ölümü göze alacaksa, bu inandığı dava için olur; lider için değil. lidere "ölümüne" bağlılık davayı yok sayan bir tür putperestliktir.
    3 ... matasyonlu
  2. 2.
    lidere itaat ayeti kerime'dir.
    -3 ... laz ziya