1. 1.
    Bulgaristandaki malum kitle için geçerli söZ...
    1 ... templier