1. 1.
    ileri teknoloji sorunsalıdır..
    1 ... erectof