1. 1.
  liberalizmin Sol ile alakası olamayacağından basit bir sorudur. Belki amerika gibi "sol"u olmayan mekanlarda buna "sol" deniyordur. Densindir, gülerimdir.
  1 ... baybars
 2. 2.
  Türkiye'de sağ olduğunu alenen bilinen liberalizm ülkeden ülkelerden ülkeye farklılık gösterir.
  Bu farkı yaratan sebep nedir?
  _Tabi ülke içindeki ihtiyaçlardır.Liberal kesim bir ülkede haksızlığa uğrayan kesim tarafından benimsenir.
  Türkiye'deki ilginç yasaklar içinde düşünce özgürlüğü,insan hakları ihlali,başörtüsü yasağı,kamusal alan veya diğer saçma yasakların hangi grubu etkilediğini düşünrsek,o grubun özgürlük isteme ihtiyacı doğal karşılanır ve liberalizm araç ve amaç olabilir.
  Ekonomik bakımdan da sosyalist rejim karşıtı olduğunu düşünürsek yine sağ kesimin benimsediği bir düşüncedir.
  2 -2 ... italiano
 3. 3.
  liberalizm,iktisadi atilimlarin her turlusunde bireyin kisisel ozgurlugunu savunan bir kavram oldugu icin sol gorusle de alakasi yoktur.
  1 ... dramtatatam
 4. 4.
  birakiniz yapsınlar,birakınız gecsinler gibi bir sloganı olan görüs asla solda olamaz sagda bu sadece ali baba'nın ciftligi misali bir kavramdır.
  -1 ... karpuzkabugu
 5. 5.
  sağım sarımsak solum soğan
  ... aquantass
 6. 6.
  özgürlükçü olan liberalizmin özellikle türkiye'deki despot solculuk anlayışıyla yakından uzaktan ilgisi yoktur.
  ... chilavert
 7. 7.
  liberalizm "laissez faire laissez passer" * düsturunu benimsemiş, özgürlükçü ideolojidir. sorun şu ki, liberlizmin özgürlükçü yanı sadece kapital ve sermayenin dolaşımı açısından geçerlidir. bu nedenle, üretimi gerçekleştirenlerin * ya da tüketicilerin özgürlüğünden bahsedeilmez. kaldı ki, günümüz dünyası da buna en güzel örnektir. neo-liberal politikalarla şekillenmiş vahşi kapitalist yeni dünya düzeni, sadece paranın serbest dolaşımını mümkün kılmış, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri çok uluslu şirketlere bağlı birer taşeron haline getirmiştir.

  uzun lafın kısası, liberalizmin özgürlükçü * yanından dolayı sol ideoliji içerisinde benimsenmesi mümkün değildir. çünkü; solun özgürlük anlayışı ile, liberal özgürlük anlayışı birbirinden tamamen apayrı anlayışlardır.

  tanım: olmayan meseledir.
  2 -1 ... insomniac
 8. 8.
  liberalizm; hiç bir zaman tam olarak tanımlanabilen bir görüş olmadığı için herşeyden önce ne olduğu değil,ne olmadığı konusu üzerinde durmak daha mantıklıdır. siyasal ve toplumsal bir teori olan liberalizm, tartışmanın odağı olan muhafazakarlık ve sosyalizm/komünizmden farklıdır fakat bu ikisinin arasında yer alan bir 'orta-yol'culuk demek de değildir. ahlaki olarak bireysel özgürlüğü ele aldığı için her türlü cemaatçi görüşe karşıdır fakat bu din karşıtlığı anlamına gelmez; liberal görüşü savunan birisinin de dini inançları olabilir, onu diğerlerinden ayırt eden bu görüşünü başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmamasıdır. işin sosyalizm/komünizm kısmına gelince jandarma devlet anlayışında bir kesişme var gibi durmaktadır fakat liberalizmin liberteryen biçimi bile bu anlayışlar kadar anarşist değildir çünkü liberteryenler devletin tamamen ortadan kaldırılmasını değil; onun mümkün olan asgari büyüklüğe indirilmesini savunmaktadır.
  görüldüğü gibi liberalizmi diğerlerinden bağımsız bir görüş olarak algılayabilmek için, dayandığı temel fikirleri diğer görüşlerin temel özellikleriyle karşılaştırmak gerekmektedir..
  2 ... intensivecare
 9. 9.
  liberalizm; en sağdan daha muhafazakar en soldan daha da özgürlükçü oluşumun adıdır.
  1 -1 ... cennetten kovulan
 10. 10.
  sağdan bakarsan sol, soldan bakarsan sağdır.
  2 -1 ... halit ayarcı