1. 1.
    eş cinseller uzaya. dünyada size yer yok.
    -1 ... seruven44